Talen

Banner services

Diensten

2BUiLD CONSULTING biedt uitgebreide juridische ondersteuning voor alle vastgoedprojecten, in elke ontwikkelingsfase.

Acquisitie

 • Uitvoering van due diligence-onderzoeken, stedenbouwkundige en milieu-audits
 • Opmaak van contracten (verkoop, leasing, enz.)

Projectontwerp

 • Begeleiding van architecten/ontwerpers bij het uitwerken van stedelijke ontwikkelingsplannen en het omgaan met de beperkingen van het burgerlijk recht
 • Opstelling van procedures
 • Voorafgaande contacten met de autoriteiten
 • Specifieke juridische kwesties

Vergunningen

Algemene opvolging van alle procedures om officiële vergunningen te verkrijgen (bouwvergunning, milieuvergunning, socio-economische vergunning, bodemonderzoek, enz.):

 • Opvolging van procedures om bouwdocumenten op te stellen of te wijzigen (ontwikkelingsplannen, bestemmingsplannen, enz.)
 • Controle van juridische en administratieve aspecten van aanvragen
 • Opvolging van vragen van het publiek en informatievergaderingen
 • Contacten met de autoriteiten
 • Voorbereiding en opvolging van beroepsprocedures

In geval van beroep bij de Raad van State werkt 2BUiLD CONSULTING samen met advocatenbureaus die de procedures opvolgen in naam van de klant.

Bouw

 • Opmaak van contracten:
  • vastgoedontwikkeling en ondersteuning met projectmanagement
  • dienstencontracten
  • leasingcontracten
  • contracten met openbare overheden (milieubeheersplan, waterafvoerplan, enz.)
 • Controle op de uitvoering van vergunningen
 • Gewijzigde vergunningen

tobuild